tirsdag 5. februar 2008

Vi tenker alle på økonomien

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann foreslår å gjøre overtidsarbeid skattefritt for å dempe presse i økonomien, og få flere til å arbeide lenger.

Alle forsøk på å dempe skattetrykket blir selvsagt nedkjempet av sosialistene, denne gangen representert av statssekretær Roger Schjerva (SV).


"Det er jo rørende å se at Fremskrittspartet ønsker å dempe koken i økonomien. Men å gjøre det med skattelettelser, er en ønskedrøm. Den teorien har republikanerne i USA forsøkt flere ganger, og det har bare endt med store underskudd, sier statssekretæren."


Tydeligvis kommer Schjervas meninger fremfor SSBs beregninger av FrPs alternative budsjett hvor presset i økonomien faktisk roer seg.

Statssekretæren prøver også å spille et billig poeng ved å trekke inn handelsunderskuddet til USA.

USAs gjeld er 9227 miliarder
Antall innbyggere i United States er 304288826 så "gjelden" fordelt på hver person er $30321 eller 167 510 kroner per innbygger.

USA har hovedsaklig gjennom sine militære operasjoner opptjent denne gjelden, men også som det landet som gir mest i (k)U-hjelp så hjelper også dette på.


Sverige har en samlet gjeld på 1.006 milliarder kroner. Fordelt på Sveriges 9 179 731 innbyggere kommer gjelden per innbyggere på totalt: 111032 kroner.


Sveriges gjeld har kommet av en mer vettug bruk satsing på å utbygge sin infrastruktur, og med den nye sittende borgerlige regjeringen så har gjelden begynt å synke.

Poenget som er verdt å merke seg a sosialdemokratiets tidligere hovedsete har en veldig stor gjeld, og ikke langt borte fra USA per innbygger.
Forskjellen er at USA har hatt voldsomme utgifter til militære operasjoner, mens Sverige har vært en fredsnasjon. USA kan takke sitt private næringsliv for at det går så godt som det gjør.


Norske politikere bør også smøre hjulene til norsk økonomi. Invester flere av oljeinntektene i direkte vei- og infrastrukturprosjekter vha. utenlandsk arbeidskraft, (INGEN BOMPENGER) og ikke minst få flere nordmenn i mer arbeid ved å fjerne skatt på overtid.

Jeg gleder meg til en fullstendige pakken FrP kommer til å levere når budsjettet skal revideres.

2 kommentarer:

Kenneth sa...

syns det er trist at du bruker SSB, for å score et politisk poeng. Det var flere sider sentrale punkterved FrPs statsbudsjettforslag som ikke var tatt med i bestillingen til SSB. Og når først SSB mente at resultatet ikke var så ulevrlig (med de mangler analysen hadde) først da begynte FrP å tro på samfunnsøkonomer. Før har partiet ved samtlige anledninger fnyst av hver eneste kommentar om sammenheng mellom pengebruk og press i økonomien. Metoden som er valgt for gjennomføring av innenlandske prosjekter ved utenlandsk arbeidskraft er også vag, da den fører med seg flere usikkerhetsmomenter som eksvis hvor pengene vil bli brukt, hvor de vil bo osv. Sosialister er noe herk, men å påstå at økt bruk er oljepenger er løsningen er både uansvarlig for fremtidige generasjoner og uansvarlig med tanke på press i økonomien.

Kyle sa...

Kenneth, ikke gå i fellen ved å blande forbruk og investeringer, det tror jeg ikke du gjør i og med du tar med bo- og suppleringsspørsmålet.

Gjennom EØS-avtalen så er vi sikret en stadig økende arbeidsmengde, forhåpentligvis også snart Tyrkia. Dette er arbeidskraft som i veldig stor grad sender lønna hjem til kone og barn.

Ta f.eks Finnfast som bygges nå. Mye utenlands arbeidskraft er hentet inn, og disse arbeider 2-3 uker, bor i brakker, og reiser hjem.
Dersom investeringskostnadene hadde blitt dekt av oljeformuen, så hadde de kronene de hadde lagt igjen til mat vært uregnelige i forhold til de samfunnsøkonomiske gevinstene vi hadde tjent ved utbygging av infrastrukturen.