mandag 25. februar 2008

Sikkerhet i energiutvinning

I energidebatten blir kjernekraft trukket frem som enten et radikalt forslag, eller som en "siste" utvei. Grunnen er alltid Tsjernobyl og den store skumle faren ved kjernekraft. Man ønsker heller å drive på med plasskrevende og lite energigivende løsninger som vindkraft og bølgekraft.Jeg tør påstå at vindkraft (tydeligvis) ikke er så trygt som man skulle tro. Det er ikke for å skremme eller argumentere mot vindkraft, men for å vise at ingenting er 100% trygt.

Dersom noe skulle vært 100% trygt, så er det faktisk nymoderne kjernekraftsanlegg.Den sikkerheten som bygges inn i de nye sikre kjernekraftverkene skal være laget slik at hvis noe går galt, så vil kjernereaksjonene i reaktoren stanse av seg selv.
Det er altså ikke snakk om separate sikkerhetssystemer som skal passe på en grunnleggende ustabil reaktor. Sikkerheten er bygget inn i selve grunnkonstruksjonen.Et annet argument som har blitt brukt har vært atomavfallet. Det er viktig å redusere mengden av atomavfall. Dette kan gjøres ved å "brenne opp" atomavfallet i reaktoren, slik at det omformes til andre og mindre farlige grunnstoffer som raskere mister sin radioaktivitet.Dette er såkalte "fast reactors" som brukes brensel som ikke kan starte en kjedereaksjon på egen hånd, altså mindre farlig brensel. Dette kan f.eks gjøres i Carlo Rubbias planlagte thoriumreaktor.

Kort fortalt blir brenselet bombardert med kjernepartikler som beveger seg med stor fart. Dette starter reaksjonen som fører til at brenselet omdannes til andre stoffer som lettere lar seg spalte i kjedereaksjoner.


Det er bare trist opinionen ikke er positive til kjernekraft. Dette er fremtidens energiløsning. En grunn til at folkeopinionen ikke er positive til kjernekraft er nok at Tsjernobyl henger igjen hos mange.
Det er trist at Tsjernobyl får bli brukt som et demoniserende skremselsbilde. For det første ville dette anlegget aldri blitt godkjent i noe vestlig land, sikkerheten og driften var altfor dårlig. For det andre så er det nettopp den innebygde sikkerheten i dagens nymoderne reaktorer som ville hindret Tsjernobyl. Det bygger på en passiv sikkerhet som betyrat hvis de blir overopphetet, vil kjernereaksjonene gradvis stanse opp, ikke bli kraftigere og komme ut av kontroll.
Det går an å lage brensel og kjølestoffer slik at når de blir overopphetet, så avtar kjedereaksjonene og dermed varmen.
I Tsjernobyl-anlegget sviktet kjølingen, og kjernereaksjonene løp løpsk. Vannet rundt brenselsstavene begynte å koke, og hele reaktoren ble som en trykkoker der topplokket ble sprengt til værs av damptrykket.

Jeg skal ikke anklage miljøaktivistene å ikke belest på dette området, men det er merkelig at disse vitenskaplige fakta virker å ikke bety noe som helst når verdens kommende energikrise med Kina og Indias vekst tatt i betraktning truer i farvannet

(RED: Professor Egil Lillestøl argumenterer idag igjen for thoriumkraftverk)

1 kommentar:

LV sa...

Et annet argument som ikke kom frem er muligheten for å bruke atomavfallet i moderne krigføring. Avfallet ville kunne utgjøre en risiko ved at terrorister kan distribuere det.
Men ser man bort fra dette, finnes det vel ingen enklere og renere energikilde i verden.