tirsdag 8. januar 2008

Verneplikt, Omsorgsberedskap, slaveplikt

Hvert år kalles alle norske menn inn til sesjon for å så stille i Kongens klær. Noen velger siviltjeneste, men mange slipper unna. Nå diskuteres det innad i regjeringen om verneplikten også skal omfatte kvinner. Idag kan alle kvinner velge om de vil møte til sesjon.
Stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal (KrF) sa tidligere at hun mente at tiden var inne for å omdefinere verneplikten, "Samfunnstjeneste for alle" var hennes forslag.

Vi har faktisk kommet så langt at vi har glemt hva verneplikten var ment til å være, hva den er blitt, og hva den aldri må bli.


Verneplikten i Norge er fastslått i Norges grunnlovs § 109;


"Enhver Statens Borger er i Almindelighed lige forpligtet, i en vis Tid at værne om sit Fædreland, uden Hensyn til Fødsel eller Formue. "
Det sies intet om kjønn i grunnloven, men dette utdypes i et videre lovverk.
Verneplikten er altså nedsatt i grunnloven, og dette er forståelig med tanke på hvordan kriger ble utkjempet, og hvor vante man var med krig når grunnloven ble utformet. Det var rett og slett nødvendig å ha en "stor" hær stående klar til forsvar og angrep dersom Norge skulle bli angrepet eller få sine interesser under press.
Er det annerledes idag? Uten tvil ja. Krig i Europa er en tanke de aller fleste finner uforstående. Russland viser muskler, men ikke mer enn at våre profesjonelle er klar til å vise muskler tilbake.
Det Norge idag trenger er et profesjonelt og spesialisert forsvar, rendyrket på frivillighet med gode lønnsforhold slik at forsvaret virker fristende for de som ønsker et slikt yrkesliv.
Utenrikspolitisk diskusjon kan bli til en annen gang, men tilbake til verneplikten.
Stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal (KrF) vil altså ha en samfunnstjeneste der alle gutter og jenter skal bruke et år til samfunnstjeneste hvor de skal enten arbeide på eldrehjem, sykehus, veiarbeid eller annet arbeid som ikke trengs faglig kompetanse.


Stortingsrepresentanten mener dette vil hjelpe på arbeidskraftsmangelen i landet. Det vil det selvsagt ikke da man tar arbeidskraft fra et sted(eller studenter) og plasserer denne et annet sted.

Ståpåviljen vil selvsagt ikke være stor når man blir tvunget til å arbede et sted man ikke har valgt selv, og det er dette som er kjernen i dette.


TVANG til å arbeide. Slaveri...


Staten bør ikke ha retten til å tvinge sine borgere i ufrivillig arbeid eller ufrivillig tjeneste. Alle mennesker er sin egen herre, og staten skal bare beskytte alle individer mot undertrykkelse, kriminalitet o.l.


Det er viktig at vi i modene Norge får avskaffet verneplikten, og jeg ønsker en grunnlovsendring som kunne lødet slik:


Norges endrede grunnlovs § 109;


"Enhver Statens Borger er i Almindelighed lige rettiged til at aldri inngaa i tjeneste uten samtykke, uden Hensyn til Fødsel eller Formue. "

Ingen kommentarer: