torsdag 31. januar 2008

Statens makt

Tidligere pleide man å stille seg viktige politiske spørsmål om statens makt, det skjer ikke lenger. Her har rett og slett sosialdemokratiet klart å vinne folkeoppfatningen. "Staten kan gjøre som den vil, hvor den vil"

"Et fascistisk system inneholder altså lite rom for personlig frihet, og dette gjelder også innen det økonomiske liv. Retten til privat eiendom opprettholdes, men kun som en formalitet. Det er staten som tar de endelige avgjørelser når det gjelder disposisjon av eiendom; under fascismen skiller man altså eiendomsrett fra disposisjonsrett. Dette gjelder også forhold mellom arbeidsgivere og arbeidstagere, f.eks. blir lønninger og arbeidsforhold ikke avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstager, men mellom staten og organisasjoner som representerer arbeidsgivere og arbeidstagere, såkalte korporasjoner. En slik organisering av næringslivet sies derfor å være korporativ"

Bytt ut ordet "fascistisk" med sosialdemokratisk og definisjonen passer fortsatt.
Dette utdraget innledet NSDAP's program fra februar 1920:
"Den enkeltes virksomhet må ikke stride mot allmennhetens interesser, men utøves innen fellesskapets ramme og til beste for alle"

Jeg er ikke ute etter å plassere en merkelapp på Arbeiderpartiet og si at deres system minner MISTENKELIG mye om det fascistiske tankesett, men, vi må spørre oss hvor langt vi moralsk sett skal tillate statens fingrer inn i næringslivet.

Idag fikk vi høre at Helseminister Brustad kommer til å forby synlig røyk i alle butikker. Det er også snakk om å forby snop og sjokolade i barnehøyde. Argumentene som blir brukt er at regjeringen ønsker å "beskytte" kundene mot seg selv. De skal slippe å bli fristet.
For å bruke godeste McCains uttrykk "Straight talk"; jeg blir fristet når det ligger sjokolade og tyggi så nær kassen og jeg venter i kø... Føler meg litt småsulten, hadde vært god med en liten sjokolade. Jeg vet hvilke skader dette kan påføre meg og mitt blodomløp, meg det er MITT valg å påføre meg selv dette.
Nå er det altså først synlig røyk som skal forbys. Aldri har jeg blitt fristet av røyk, og ingen ikke-røykere blir "fristet" av røyk. Alle vet hvilke skader en kan få av tobakk.

Så istedet for å "beskytte" oss mot alkohol, røyk, sjokolade, fett, sukker osv, la oss ta ansvar for våre egne handlinger, og dette er minst like viktig: Slutt å blande staten inn i næringslivet. Det er utrolig kvelende for små og mellomstore selvstendige som hele tiden skal følge med på statens nye reguleringer og inngrep.

Ingen kommentarer: