fredag 4. januar 2008

Skatt er tyveri


De rødgrønne partiene varsler at skatten kommer til å øke i de kommende årene. I den sittende regjeringen er det urovekkende nok Ap som er bremseklossen for skatteøkninger. Den bremseklossen tør jeg ikke stole på.


Jeg har skrevet og snakket om så mange økonomiske argumenter for å senke skattene, men siden de økonomiske argumentene for å senke skatten aldri helt går inn, vil jeg ta opp noen moralske argumenter om hvorfor vi ikke bør ta inn skatt.


Jeg vil ta utgangspunkt i dette utdraget fra FrPs program:
“Fremskrittspartiet vil at skattelettelser skal merkes for folk flest."


La meg omformulere dette utdraget for å tydeliggjøre forskjellene mellom sosialister og FrP. (Vel, iallefall meg da..)
"Fremskrittspartiet vil at det skal merkes for folk flest at det blir stjålet mindre av deres inntekt."


Sosialister, kommunister, bondedemokrater, sosialdemokrater, konservative og kristendemokrater har ALLE slått seg til ro med tanken om at det er greit å stjele så lenge det er staten så gjør det. Sålenge det er statens monopol å stjele.
Alle disse vil si at staten stjeler for å gjøre situasjonen bedre for flertallet. Sålenge staten stjeler så er det kontrollert, og flertallet nyter godt av dette.
Vel, la meg først ta utgangspunkt noe annet som staten også har monopol på.


Staten ble opprettet for å beskytte innbyggerne mot fiender utenfra, og uro innenfra. Derfor er det staten som har monopol på bruk av vold. Dersom det er nødvendig har staten lov å bruke vold/kraft mot innbyggerne sine.

I Norge har vi forstått at selv om staten har monopol på bruk av vold, så aksepterer vi ikke at staten misbruker dette monopolet og bruker vold mer enn strengt tatt nødvendig. Vi reagerer når politimenn er "for voldelige".

Men strengt tatt er det andre land som misbruker dette monopolet mer enn Norge, men vi reagerer iallefall når staten misbruker sitt voldsmonopol.


Så...

Staten har monopol på å stjele for det er nødvendig med inntekter for å kunne dekke utgiftene til å opprettholde voldsmonopolet. Men det paradoksale er at verken politiet eller militæret har de midlene de trenger for å gjennomføre de oppgavene de er satt til å gjøre. Selve grunnoppgaven i ethvert samfunn; beskyttelse.


Staten idag misbruker sitt tyverimonopol. Det er galt å stjele. Det er galt å bruke vold. Vi aksepterer begge fra staten fordi i lengden er det til vårt eget beste.

Men vi bør snarest mulig reagere like sterkt på statlig tyveri som statlig overvold.

2 kommentarer:

Bror sa...

Det går ikkje an å trekkja sånne slutningar, Kyle! Det vert jo det same som å seia at det er tyveri å nytta norske velferdsordningar!

Anonym sa...

Det er ikke tyveri, det er ran!

(Wikipedia: "Ran er en formuesforbrytelse, som i korthet kan beskrives som et tyveri kombinert med enten vold eller trusler (eventuelt begge deler)"

Aa nytte de norske "velferdsorninger" er heller ikke tyveri, det er heleri!

(Wikipedia: "Med heleri menes å bevisst motta til eie, pante eller bruke, forsvare, skjule eller forbruke tyvegods.")