mandag 21. januar 2008

FrPs alternative budsjett.Statistisk Sentralbyrå har siden 1990 gjennomført vurderinger av alternative statsbudsjett som blir fremlagt av opposisjonspartiene på Stortinget.

Nylig ble effektene av FrPs alternative statsbudsjett kunngjort, og resultatene er å lese i dette offentliggjorte brevet:


http://www.ssb.no/emner/00/1gangspubl/svar_budsjett_2008.pdf
Effektene av FrPs alternative statsbudsjett på Norsk økonomi er:


  • Renten hadde sunket med beregnet 0,3 prosentpoeng for 2008, og 0,7 for 2009 og 2010. Med Kristin Halvorsen(SV) som Finansminister har Norge opplevd 14 rentehevninger.

  • Grunnet kraftige avgiftskutt vil det bli betydelig mindre prisøkninger, og dermed mindre lønnsøkninger, og videre mindre inflasjon.

Dette er EFFEKTENE på norsk økonomi. Det høres kanskje litt kjedelig eller fjernt ut for noen, men hva vil dette si i praktisk politikk?


La oss først ta det faktum at SSB beregnet at renten ville sunket med 0,3%. Dette ville for en normal norsk husholdning med 1 million i lån bety at familien ville fått 2160 kroner mer å rutte med årlig. Videre så er det beregnet at renten vil fortsette å synke i de neste årene og ta da også med en mindre prisøkning, og man har gjort betydelige inngrep for å sikre norsk velstand som merkes.


Uten at det skal bli for kjedelig med alle tall og utgiftsposter, så kan jeg trekke frem noen viktige punkter i statsbudsjettet for ungdom:  • FrP foreslår å øke frikortgrensen til 70.000 kroner. Arbeidskraft er idag etterspurt, og norsk ungdom bør få arbeide helgearbeid uten å betale skatt av dette.

  • FrP foreslår å øke det årlige innskuddsbeløpet på BSU (boligsparing for ungdom) med 20.000 kroner og øke det totale sparebeløpet til 150.000 kroner.
    BSU er uten tvil noe av det beste innenfor sparing som har skjedd norsk ungdom, og FrP fører ordningen videre for å hjelpe norsk ungdom inn på boligmarkedet og for å få bedre låneordninger senere.

  • Alle bilrelaterte avgifter (også årsavgift for mopeder) og bensin og dieselavgifter senkes og vrakpanten økes. Privatbilen og mopeden representerer for mange ungdommer det eneste GODE transportalternativet til både jobb og venner. Transport er livsviktig i et moderne samfunn.

Kommer kanskje tilbake til mer om FrPs alternative statsbudsjett senere. Imens kan du jo lese litt selv her:


http://www.frp.no/Innhold/FrP/Temasider/Statsbudsjett/Statsbudsjettet_2008/


og for selve budsjettet:


http://www.frp.no/filestore/Alternativtbudsjettoppdatert27.11.07.pdf

Ingen kommentarer: