mandag 28. januar 2008

SUs forsvarspolitikk

Det er sjeldent verden opplever perioder med langvarig fred, så derfor er det viktig å legge til rette for en politikk som gjør at Norge er forberedt dersom vi gjennom våre interesser blir truet. Jeg tok meg derfor friheten til å se hva de blodrøde sosialistene i SU mente om forsvarspolitikk:" ()...Gjennom medlemskapet i militæralliansen NATO er Norge med i en organisasjon som jobber for USA og de andre rike vestlige landene sine interesser gjennom bruk av militærmakt. Fordi vi er medlemmer av NATO, kan norsk ungdom bli sendt i krig for å forsvare interessene til vestlige bedrifter eller for å begå overgrep mot folk som gjør opprør mot amerikansk og europeisk undertrykking. Derfor vil SU at Norge skal melde seg ut av NATO.
Våpenhandel er, sammen med narkotika og pornografi , en av verdens tre største industrier. Det er fordi ressursene i verden er så ulikt fordelt og fordi samfunnssystemet er så udemokratisk at kriger oppstår. Frie mennesker som får tilfredsstilt sine grunnleggende behov trenger ikke krige mot hverandre.
SU vil legge ned dagens militærapparat og erstatte det med et defensivt, desentralisert folkeforsvar som bare skal forsvare folk i Norge mot angrep utenfra."
Grunnen til at NATO ble dannet var slettes ikke a Norge skulle jobbe for USA eller adre rike land, grunnen var at de frie landene i vest fryktet Sovjetisk ekspansjon. Derav gikk også de sosialistiske partiene i Norge imot NATO-medlemskap, av rimelig åpenbare grunner. En Sovjetisk ekspansjon over norskegrensen var i deres øyne ikke det verste som kunne skjedd.Nå skal de sies at de fleste norske sosialister har tatt avstand fra kommunistveldet som de tidligere støttet.

"Det var ikke slik sosialismen skulle være"

Godt mulig, men slik er nå sosialisme i praksis. Poenget er at selv om sosialistene ga opp sin støtte til det feilede kommunistveldet, så skiftet de ikke standpunkt angående NATO. De bare endret argumentasjonen.

Nå var ikke lenger NATO "nødvendig". Den store fienden i øst var beseiret, hva nytte hadde vel NATO nå?Det skulle vise seg at NATO var nødvendig. NATO ble den forsvarsalliansen som FN ga sitt mandat til for å hente lederne i Al-Quida. Da skiftet sosialistenes argumentasjon igjen og ble til det som idag står i SUs program. (se ovenfor)Hva som er SUs argumentasjon for at NATO tjener vestlige bedrifters interesser er jeg ikke sikker på, men jeg velger å gå ut ifra situasjonen i Afghanistan. Der har vestlige bedrifter begynt å etablere seg etter Taliban falt, noe som har ført til mer jobber, mer velferd og en bedre økonomi.

Videre sier SU at pga. vårt medlemsskap kan norsk ungdom bli sendt for å gjøre overgrep mot folk som gjør opprør mot amerikansk og europeisk undertrykking.

Jeg har forstått at SVere ikke syntes Taliban var så gale når alt kommer til alt. Sentrale SVere har gjentatte ganger slengt ut forhandlingskortet til Taliban, men for oss som faktisk ønsker at vestlig-demokratiske verdier skal gjelde, så er ikke Taliban en varm forsvarer av disse.Nå ville enhver sosialist tenkt: "Håhå... Her sa han det rett ut, han vil spre vestlige verdier"
Men hva er nå vestlig-demokratiske verdier?'  • Ytringsfrihet

  • Demokratiske samfunn

  • Individualisme

  • Rettstat

Disse verdiene er allmenne, og bør ikke forhandles bort til fordel for det Talibanregimet som regjerte tidligere. Det store flertall som gjør opprør idag, er mennesker som fra områder hvor Taliban har fått innflytelse igjen. Dette er et problem, men det ordnes ikke av seg selv.


Likevel er dette altså årsakene til at SU vil melde Norge ut av NATO.


SU slenger også ut et spark mot våpenhandel. Dersom det er norsk våpenproduksjon ved Kongsberg Våpenfabrikk SU sikter til, så kan det minnes om at norsk våpenhandel bare forgår til legale regjeringer, og grunnprinsippene for norsk våpeneksport ble lagt i en stortingsmelding i 1935. Det ble slått fast at våpeneksport ikke kunne gjøres til et land som befant seg i krig eller borgerkrig.


SU tar også en GROV forenkling om hvorfor kriger oppstår. Jeg velger å ikke anerkjenne påstanden: "Det er fordi ressursene i verden er så ulikt fordelt og fordi samfunnssystemet er så udemokratisk at kriger oppstår"


Derimot så annerkjenner jeg SUs neste påstand om at alle mennesker som får sine grunnleggende behov dekket, ikke har behov for å gå til krig. Derfor er frihandel, globalisering og ikke minst EU veldig fredsskapende tankegods. En smart fyr sa en gang:
"Alle som elsker fred, elsker frihet. Alle som elsker frihet, elsker liberalisme."


Kanskje burde de mest idealistiske medlemmene i SU vurdere dette, og se etter hva som har skapt fred tidligere. Avslutningsvis er det bare å avsi dødsdommen over SUs politikk. De vil sist men ikke minst legge ned dagens militærapparat og erstatte det med et defensivt, desentralisert folkeforsvar som bare skal forsvare folk i Norge mot angrep utenfra.


Kort og godt: Ut av NATO og desentraliserte enheter.
Konklusjon: Et forsvar som ikke kunne holdt landet i 2 døgn, og som heller ikke kunne ventet støtte fra allierte.

Ingen kommentarer: