lørdag 8. desember 2007

Årsmøte i Hordaland FpUHar hatt fint liten tid å skrive noe meningsfylt idag. Idag har jeg nemlig brukt tiden på å delta på årsmøtet til Hordaland FpU.

Hordaland FpU må sies å være en av de mest liberale fylkeslagene i FpU, og det er virkelig en glede å høre på likesinnede med et slikt liberalt utgangspunk.


Det er ganske mange andre som også liker tanken om å redusere byråkratisamfunnet, også kjent som "velferdsstaten". De fleste liker også tanken om å fjerne begrensninger på arbeidsmarkedet.

Alle elsker tanken om et friere marked og en bedre flyt av kapital mellom mennesker, og ikke hos staten. I tillegg så har vi sett igjennom manifestet som allerede er gjennomsyret av liberalisme.
Jeg gleder meg så sinnsykt til landsmøtet i Stavanger i mars hvor vi skal prøve å få gjennom enda mer liberalisme!


Skal heller skrive om privat eiendomsrett senere... men nå må årsmøtet fortsette

Ingen kommentarer: