søndag 9. desember 2007

Nypuritanismen slår til igjen!Off, dette hørtes vanskelig ut... Nypuritanisme? Hva kan dette være?

Historisk sett var puritarnismen et utslag av den kirkelige protestantismen, og puritanerne levde etter strenge moralske regler, og så på seg selv som "de gudelige".


Nypuritanisme har ikke så veldig mye med religion å gjøre, det er mer de "strenge moralske reglene" som er viktig her. Puritanerne levde etter sine regler i sine egne samfunn og bygder, men i dagens samfunn er nypuritanismen svært gjeldende.


Nypuritanismen går ut på at alle har en mening om hvordan andre mennesker bør leve sitt liv, og hvilke regler og begrensninger som bør gjelde for disse.


Eksempler er f.eks:

Røykeloven som sier at ALLE barer, utesteder og offentlige rom skal være røykfrie. Ikke bare for å beskytte ikke-røykere, men også sende et "signal" til røykere om at røyking ikke er sosialt akseptert. (lenger)

Røykeloven skal kanskje bli omgjort til tobakkloven og gjelde for snusing også. Hvordan ikke-snusere skal bli plaget av en person som snuser har jeg aldri forstått. Det måtte vært om snuseren kastet fra seg snusen hvor som helst, og da snakker man om pøbeloppførsel, ikke "plaging".


Men det nyeste og kanskje ganske skremmende innslaget av nypuritanisme som vil begrense vår personlige frihet og ansvarsfølelse, kommer fra Trygg Trafikk og Statens Havarikommisjon som vil begrense unge kjøreres kjøring gjennom:  • Forbud mot passasjerer i bilen.

  • Automatisk fartssperre.

  • Helt eller delvis forbud mot natt- og kveldskjøring.

  • Forbud mot å kjøre på motorvei.

Utenom at disse forslagene bare baserer seg på bedrevitenhet så vil jeg ta for meg noen "seriøse" argumenter hvis det ikke er et godt nok argument å holde på sin frihet.


For det første kan man spørre hvordan noen av disse forbudene skal opprettholdes. Automatisk fartssperre er lett å omgå ved at bilen registreres på en foresatt eller annen eldre person, og så er problemet borte.
Og politiet har ikke resursser til å kontrollere alderen på sjåfører som kjører på motorvei, og på kveldstid. Det blir rett og slett nærliggende kommunisme å måtte vise papirer (ID) hver gang man er ute å kjører på nattetid eller skal ut på motorveien.


Det som også er idiotisk med disse forslagene er hvordan de er lagt frem. Disse begrensningene skal gjelde for 18-åringer og opp til en hvis alder.
Men hva med de som tar lappen i en senere alder enn 18 år? La oss si at en person tar lappen i en alder av 30, gjør det han til en bedre sjåfør enn en ungdom som tar lappen i en alder av 18?


Overhode ikke. Idag har Norge en av verdens strengeste trafikkskoleregler for å ta lappen. I mange andre land skal det MYE mindre til for å ta lappen, men det er også forventet at man skal kjøre ansvarlig. Og de som tar lappen idag får også samme beskjeden:

"Du har nå retten til å kjøre, men du kan ikke kjøre ennå. Kjør rolig og ansvarsbevist i minst 1 år, og så begynner du å kunne kjøre bil."


Jeg håper at nypuritanismen ikke står for sterkt i Norge, og at vi slipper flere forslag fra andre mennesker om hvordan vi bør leve våre liv. Det klarer vi fint å bestemme selv.

Ingen kommentarer: