lørdag 29. desember 2007

Nato i Afghanistan

Aftenposten har hatt et intervju med Hallgeir Langeland om NATO og Afghanistan. Vi må kunne si at Stortingsrepresentanten Langenland (SV) er en "god" representant for grassrota i SV. Og det gjør det hele mer skremmende å lese intervjuet.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article2170453.ece

– Vi bør trappe ned og ikke opp. Vi kan ikke krige oss til seier. Vi må i stedet bygge opp det sivile samfunnet og forhandle med partene –også Taliban, mener Langeland, som vil ha FN inn i stedet for NATO.
– Selv om det skulle bety ensidig norsk tilbaketrekking?
– Ja.
– Hva slags hjelp kan Norge forvente hvis vi stikker av før oppdraget er løst?
– Jeg ber ikke om NATO-solidaritet for Norge. Jeg vil ikke ha NATO. Sannsynligheten for at NATO blir pulverisert i Afghanistan – og jeg blir fornøyd – er stor. Men det er ikke målet mitt, sier Langeland.

Så har vi det på det rene. Dersom NATO blir pulverisert i Afghanistan blir Hallgeir Langeland (SV) fornøyd. Storfornøyd blir han faktisk. Han vil heller ikke ha NATO, han vil forhandle med Taliban og sist men ikke minst støtte en tilbaketrekning selv om dette skulle bety at Norge mister støtten fra NATO-landene.

La oss rulle litt videre på disse punktene. Hva vil det si at NATO blir pulverisert?

Det vil si at NATO mister soldater, materiale og kontroll over områder.
Når NATO mister materiale som våpen, utstyr o.l. så får ekstremistene mer våpen å bruke mot våre soldater.
Når NATO mister kontroll over områder til ekstremistene så setter det våre soldater i større fare, og mer bruk av religiøst-inspirerte lover (Sharia) blir innført.
Når NATO mister soldater, som er det endelige tegnet på at NATO blir pulverisert som Langeland blir så fornøyd over, da betyr det at Norske menn og kvinner kommer hjem i kister. Det betyr at fremtiden til en person aldri blir realisert og en famile blir revet i stykker. Dette gjør Langeland storfornøyd, for NATO blir pulverisert.
Og med hver nordmann som vender hjem i kiste og blir møtt av en militær mottakelse, så våger Langeland og Sosialistisk Venstreparti å bruke disse døde soldatene i deres retorikk for å få Norge til å vende.

Nei, for å sitere en flott frue:
"I have only one thing to say: you turn if you want to; this Lady's not for turning"

men for å gå videre---

Langeland vil heller ikke ha NATO i det hele tatt. NATO som er vår bærebjelke, nei, vår grunnmur av et forsvar. I en tid hvor Russland igjen viser muskler... Langeland vil heller ha et nordisk samarbeid, men SERIØST... Har Langeland sjekket hvilke militære styrker Sverige råder over? Det er ikke stort bedre enn Norge. Vårt forsvarspolitiske samarbeid med NATO gjør at vi i større grad kan spesialisere oss, og det er derfor vi har verdens beste ( faktisk verdens beste, og ikke hva Stoltenberg mener med verdens beste) spesialsoldater i arktisk klima.

Langeland vil også forhandle med Taliban. Yep, you heard me... Taliban. The very same som holdt Bin Laden skjult og styrte Afghanistan med slik en stålhard Shariahånd at det å være kvinne nesten var straffbart alene.

og sist vil han også støtte en tilbaketrekning selv om Norge skulle være det eneste landet som foretok seg en slik tilbaketrekning. Vel, dette ville vært en enveisbillett ut av NATO, og det er jo Langelands mål, men dette er ikke diskutabel politikk som kan forandres ved neste budsjett eller valg, dette er vår sikkerhetspolitikk.

Så hva bør vi gjøre?

Jeg er enig med Langeland i en ting; det er et mål å komme seg ut. NATO og Norge generelt har fint lite å gjøre i Afghanistan nå. NATO ble satt inn pga. en krigshandling ble gjort mot USA den 11. september, og målet var Al-Quida og hovedsaklig lederne (Osama Bin Laden)
Taliban gjemte Al-Quida og var villige til å beskytte disse. Derfor gikk NATO inn for å fjerne Talibanstyret for så å ta ut Al-Quida. Problemet idag er at Al-Quida og deres ledere mest sannsynligvis har flyktet opp i de pakistanske fjellene og landsbyene der.
Det er Al-Quida som er målet, ikke å drive å hindre en borgerkrig i Afghanistan. Dersom NATO blir for lenge i Afghanistan kan NATO bli oppfattet som okkupanter, og ikke som fremmede styrker som bruker baser i landet. Dersom NATO kommer til et punkt der de blir oppfattet som okkupanter som hinder folkegrupper i landet makt (gjerne gjennom krig) så vil tilslutt det afghanske folket sette sine egne uenigheter til side for å samles mot den "felles fiende".

NATO skal gjøre jobben sammen. Alle medlemslandene gjør jobben og forlater Afghanistan samtidig, men vi bør fokusere mer på den egentlige fienden. Ikke å hindre borgerkrig, men å ta ekstremistene som gjennomførte, planla og satte i verk krigshandlinger mot et av NATOs medlemsland

3 kommentarer:

Eirik Sakariassen sa...

Kyle: forleden dag ble jeg stoppet av en mann som kjente meg igjen, fra avisskriveriene rundt Afghanistan-markeringen. Han hadde en del på hjerte, så jeg satte meg ned med ham for å lytte.

Han hadde vært ingeniør i Irak, når Norge var der for noen år tilbake. Og det han kunne fortelle var at lokalbefolkningen respekterte og verdsatte ingeniørene som kom fra land med "kors i flagget". De kunne gå fritt, mens soldater fra USA kunne risikere å bli skutt. Hvorfor? Hva tror DU Kyle?

Jo, nettopp fordi vi drev med arbeid som bygde opp landet; vi gjorde en god jobb med å gjennopprette en god infrastruktur i landet, bygde broer og lignende. Det er viktig at du, som resten av landets politikere, forstår at Norge ikke er tjent med å delta i krigshandlinger. OG at vi har masse å vinne på det arbeidet vi gjør som hjelper land på fote igjen. Det samme gjelder situasjonen i Afghanistan. Vi må bygge demokrati og gjennreise Afghanistan, slik at de er sterke nok til å stå på egne bein.

Norge kan ikke delta i en krig som er så urettferdig og tåpelig som denne; I 2001 sa afghanske myndigheter at de ville utlevere Osama bin Laden til en nøytral domstol i et nøytralt land. Hva svarte USA (verdenspolitiet) til det? NEI! De gikk selv inn og ødela de allerede dårlige forholdene i landet. Kan Norge være en del av dette? Nei! Norge ut av NATO, NATO ut av Afghanistan. Norge kan gjerne bli i Afghanistan - men KUN med ingeniører og andre som driver gjennoppbyggende arbeid - ikke nedbrytende operasjoner mot sivilbefolkningen.

Et siste spørsmål: Nå har NATO vært i Afghanistan i omtrent 6 år. Hvilke resultater kan du peke tilbake på å si at: "Se hva vi utrettet!" Jeg gleder meg til å høre ditt svar.

Kyle sa...

"Hva har vi utrettet?"

Vel, mitt poeng har vært at vi burde ikke reist til Afghanistan for å utrette mirakler, spre demokrati eller bygge broer. NATOs oppgave i Afghanistan var kort og godt:

Ta de skyldige for angrepet den 11. september. Dette har NATO ikke lykkes med, og dette skyldes blant annet at USA og andre medlemsland har ment at det også er viktig å drive "Nasjonsbygging".
Dette har gitt lederne av Al-Quida tid til å flykte og komme seg til Pakistan

Hedgard sa...

"Langeland vil også forhandle med Taliban. Yep, you heard me... Taliban. The very same som holdt Bin Laden skjult og styrte Afghanistan med slik en stålhard Shariahånd at det å være kvinne nesten var straffbart alene."

Hva skal jeg si Kyle? Du viser her den klassiske nyliberalistiske mangelen på historiekunnskap.

Tillat meg å hjelpe på kunnskapen:

Sovjetunionen skapte motstanden som ble til Taliban da de okkuperte Afghanistan fra 1979 til 1989. På dette tidspunktet fikk Taliban og lignende grupper (Ja, her snakker vi også om Osama bin Laden og det som etterhvert har blitt til Al Quaida) i snitt 65.000 tonn med utstyr og ammunisjon fra USA hvert eneste år. I tillegg kom trening i militær, paramilitær og etterretningsvirksomhet.

Da Taliban overtok makten fortsatte USAs støtte til det terrorveldet de innførte indirekte gjennom Pakistan og Saudi Arabia som da, sammen med Israel, var (og fortsatt er) USAs viktigste allierte i området.

MAO, USA skapte selv de fiendene vi idag slåss mot, og det var først når det oppstod ett innenrikspolitisk imperativ om å vise styrke ovenfor 11.9-terroristene at Taliban plutselig ble den ideelle fiende.

Nå har den vestlige verden siden 1838 forsøkt å løse Afghanistan-problemet ved hjelp av militære midler, uten å lykkes. Er det virkelig så naivt å dermed anta at vi er inne på et blindspor?