lørdag 15. desember 2007

Lovlige varer

Idag er det lørdag, og jeg har gått til innkjøp av varer som er unndratt det frie markedet, og er satt under streng regulering. Jeg har gått til innkjøp av alkohol.
Andre varer som er strengt regulert er varer som medisiner og tobakk. La oss snakke litt om dette.

Siden jeg ikke går på medisiner, eller røyker så vil jeg heller skrive mest om den varen jeg kjøper "fast" og som er alkohol.
Men for å ta det litt kort: Apotekene har monopolordninger på å selge fra det store utvalget av medisinske produkter. Dette skyldes fare for overdoseringer, rusing o.l. Det innebærer altså en viss fare for brukeren, og derfor har staten begrenset tilgangen på varen.
Når det gjelder tobakk så vet man også at dette er direkte helsefarlig, men det visste man ikke ved innførelsen av tobakk, og derfor ble dette en vare som kunne selges fritt på markedet.

Alkohol har vært med menneskeheten omtrent like lenge som prostutisjon, altså fra de første sivilisjoners tid. Og en har alltid visst effekten av bruk både i øyeblikket og på lengre sikt. Derfor har man også hatt tid til å utvikle drikkevaner og drikkekulturer. Her i Norge har vi på grunn av sterke kristne svingninger hatt en uheldig dreining i drikkekultur. Og under alkoholforbudet holdt landet på å drikke seg ihjel på hjemmebrygget.

Men også alkoholen har staten tatt kontroll over gjennom skjenkebevilgninger, skjenketider, selgetider, aldersgrenser, vinmonopol osv.
Dette har ikke ført til en mer "riktig" og sunnere drikkekultur. Den Norske "helgedrikkinga" begynner å bli kjent nedover kontigentet som selve galskapsdrikkingen.

Vi er klar over farene ved røyking, farene ved å nyte alkohol. Vi vet hvilke medisiner vi trenger, og ikke trenger. Det har vi legen til å fortelle oss. Derfor burde alle frie mennesker få lov til å kjøpe de varene de ønsket, og heller ta konsekvensene av sitt bruk.

Å gå etter bruken er for meg latterlig. Dersom alle kan kontrollere bruken sin, så er det helt greit at folk gjør som de vil med sin egen kropp. Derfor bør vi slutte med retoriske tiltak som å stenge byen tidligere, heve aldersgrensen for alkohol og sette tobakk under kjøpsdisken. La folk få kjøpe det de vil, bruke det de vil. Men vi kan som samfunn ikke tolere MISBRUK, for det går ut over oss andre.

Så dersom vi skal følge tankegangen om at bruk er ok, men ikke misbruk. Så er dette for min del også gjeldende for andre varer og tilbud. Hva disse er får være opp til leser

Ingen kommentarer: