mandag 10. desember 2007

IdeologierJeg kunne skrevet om Nobels fredspris som skal overrekkes Al Gore, og lederen av FNs klimapanel, men jeg er lei hele saken. Jeg kunne skrevet litt om privat eiendomsrett, og det vil jeg, men jeg fant en historisk artikkel som gjorde at jeg ble oppmerksom rundt ideologier.


De fleste vil si at når det kommer til ideologier, så er det egentlig bare to omfattende ideologier som gjør seg gjeldende for samfunnet. Dette er Liberalisme/kapitalisme og Kommunisme/Sosialisme.

Men en slik to-deling er feil. Det er en ideologi som mange mener er død; facismen.


Fasicme er et kjent uttrykk for de fleste med interesse for historie og politikk, og dessverre blir facisme misbrukt av radikale venstreorienterte og aktivister om alle standpunkt de er uenige i.

Derfor er det viktig å ta et historisk tilbakeblikk og se hva som kjennetegner facismen, og hvordan dens historie er:


Facismen som er mest kjent for oss, kom til uttrykk gjennom Mussolinis Italia og Spania under General Francisco Franco. Dette er knallgode eksempler på facisme i sin diktatoriske form. Derimot har også facismens økonomiske prinsipper blitt videreført i en "demokratisk" form. En form, eller ideologi, som har fått stor suksess over hele verden, og kanskje særlig i Europa:

Sosialdemokratiet.


Dette betyr ikke at sosialdemokratene er sammenlignbare med de diktatoriske regimene jeg har nevnt, men den økonomiske politikken sosialdemokratiet fører med seg er facismens grunnmur.
Fascismens økonomiske politikk defineres som privat eierskap med sterk statlig kontroll og reguleringer. Med andre ord, der hvor sosialistene ønsker at staten skal eie nøyer fascistene seg med å bare opprettholde kontroll.


Så da har vi tre omfattende økonomiske ideologier:


Liberalisme/Kapitalisme: • Markedsøkonomi

 • Fri konkurranse

 • Privat eiendomsrett

 • Frihandel

Kommunisme/Sosialisme: • Statlig eierskap

 • Statlig drift

 • Planøkonomi

Fascisme: • Sentralbank/styringsrente

 • ”Verktøyskassa”

 • Makspris/priskontroll

 • Reguleringer

 • Konsesjoner

 • Konkurranseutsetting

 • Subsidier

 • Toll

 • Avgifter


Så hva har vi i Norge idag da? Tidligere har vi blitt fortalt at vi har en blandingsøkonomi hvor stat og privat initiativ går hånd i hånd, men dette blir dessverre et glansbilde av virkeligheten. Idag vil jeg si at vi har en sterk demokratisk facisme, med skumle innslag av sosialisme, som følge av at Arbeiderpartiet ikke forkastet kommunismen før slutten av 20-tallet.


Og veien bort fra dette samfunnet innebærer kanskje at vi må bruke iallefall étt av facismens virkemidler for å bli kvitt alle sosialistpregene: Konkurranseutsetning er å foretrekke fremfor statlig monopol, men misforstå meg rett; Derifra skal veien videre bort fra sosialisme og facisme og helt frem til det liberale samfunnet med fri kapitalisme

Ingen kommentarer: