torsdag 13. desember 2007

Budsjettet

Idag skal budsjettet til Rennesøy vedtas i kommunestyret, og det er igjen tid for kutting og øking. Brutte løfter og innfridde løfter. Jeg er iallefall glad for at jeg holder mitt løfte og sparker igang diskusjonen om et forsøk med valgfritt sidemål i kommunen.

Ellers så ser jeg med redsel på utviklingen.... Kommunen må igjen ta opp lån for å få dekket investeringene som er "nødvendige". Rentene fra disse kan komme til å spise opp kommunens videre utvikling.
Vi bør starte å ta imot flere innspill, ønsker og gaver fra privatpersoner. Et eksempel er at en av bebyggerne i kommunen var villig til å sponse et svømmeanlegg ved Mastrahallen. Flertallet i kommunen takket nei, og begrunnet det med:
"Vi kan ikke samle all idretten på en plass, og det er ikke private som skal bestemme hvor ting skal ligge."

Vi er en kommune med store lån, og når vi blir tilbudt slike pengegaver er det galskap å si nei. HELDIGVIS tilbød han seg å være med å sponse en flerbrukshall, og kommunen var mer enn villige å ta imot pengene her.

Jeg beundrer virkelig denne mannen, slike personer bygger samfunnet, og er strålende bevis på at private er villige til å få til mye.

Ingen kommentarer: