onsdag 19. desember 2007

Aviser, tidsskrifter etc.


Idag hadde jeg mye ledig tid mens jeg vandret i Stavanger, og da tok jeg meg tid og penger til å kjøpe noen aviser. Der i bladhjørnet la jeg merke til de forskjellige tidsskriftene, avisene, ukebladene osv.Det fikk meg til å tenke over de rammene disse arbeider innenfor.Ta f.eks aviser: I Norge leser vi MYE aviser. Det er mange lokalaviser rundt om i landet, og vi ligger i verdenstoppen når det gjelder aviser per innbygger. Aviser er unntatt moms, og vi har pressestøtte som subsidierer avisene VOLDSOMT.Fagskrifter er også unntatt moms, og får også noe av den samme pressestøtten.

Men å definere et fagskrift er en merkelig ting. Ta for eksempel ukebladene "Hjemmet" og "Familien". Det ene bladet (Hjemmet) er pålagt moms, mens "Familien" er unntatt moms. Begge inneholder juleoppskrifter, hekleoppskrifter, lesespalter osv, men Familien er et kristentreligiøst magasin, og dermed får det betegnelsen "fagskrift".Nylig så ble det også foreslått at bibliotekene skulle få en innkjøpsordning på norske fagskrifter på lik linje som det er en innkjøpsordning på norske bøker som blir utgitt. Med tanke på all den norske litteraturen som blir kjøpt inn, og som aldri leses fordi det er litterært søppel, burde denne ordningen ikke videreføres til å gjelde norske magasiner. Dette vil bare subsidiere magasinene enda mer.Mange som arbeider innenfor fagfelt og politikk stønner ofte oppgitt over norske journalisters manglende kunnskap og/eller engasjement. Sakene de lager blir tynne og går ikke dypt i saksinnholdet eller historien bak.
En av grunnene KAN jo være at journalister driver i et yrke som har store skattefordeler (ingen moms på deres produkter) og i tillegg er sterkt subsidiert. Hvorfor skulle journalister ta seg det ekstra bryet det er å lage utfyllende saker når de like godt slipper unna med tabloide saker.Nyheter og gode artikkler er varer som skal selges. Mange er interessert i å lese gode artikkler som øker intellektet og saksforståelsen. Men norsk journalisme er preget av journalistenes egne synspunkter og politiske preferanser. Dette kunne selvsagt lett forsvares dersom avisene hadde annonsert dette, eller gitt uttrykk for dette, men avisene gir seg ofte ut for å være "partinøytrale".Det er ingen tvil om at f.eks TV-kanaler som Fox news har en politisk preferanse, men dette vet også seerne. Norske støtteordninger bør raskest mulig avvikles, og avisene bør spesialisere seg for å finne sin nisje i samfunnet. Dersom det skulle vise seg at det ikke er nok interesse for avisens budskap eller spesialisering, så er det ingen grunn til å holde på avisen bare for mangfoldets del.

1 kommentar:

Bror sa...

Eg er sterkt ueinig i påstanden din! "Sjå og Høyr" eller "her og no" er vel korkje subsidiert eller momsfritt? men sjå på kvaliteten på sakene deira - 100% sladder og kjendisnytt! det er dessutan inga aviser som hadde overlevd på berre statlege subsidier. avisene er faktisk avhengige av lesarane, og subsidia gagnar lesarane, sidan det vert meir plass til nyhende i staden for lysingar og reklame.