lørdag 29. desember 2007

Nato i Afghanistan

Aftenposten har hatt et intervju med Hallgeir Langeland om NATO og Afghanistan. Vi må kunne si at Stortingsrepresentanten Langenland (SV) er en "god" representant for grassrota i SV. Og det gjør det hele mer skremmende å lese intervjuet.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article2170453.ece

– Vi bør trappe ned og ikke opp. Vi kan ikke krige oss til seier. Vi må i stedet bygge opp det sivile samfunnet og forhandle med partene –også Taliban, mener Langeland, som vil ha FN inn i stedet for NATO.
– Selv om det skulle bety ensidig norsk tilbaketrekking?
– Ja.
– Hva slags hjelp kan Norge forvente hvis vi stikker av før oppdraget er løst?
– Jeg ber ikke om NATO-solidaritet for Norge. Jeg vil ikke ha NATO. Sannsynligheten for at NATO blir pulverisert i Afghanistan – og jeg blir fornøyd – er stor. Men det er ikke målet mitt, sier Langeland.

Så har vi det på det rene. Dersom NATO blir pulverisert i Afghanistan blir Hallgeir Langeland (SV) fornøyd. Storfornøyd blir han faktisk. Han vil heller ikke ha NATO, han vil forhandle med Taliban og sist men ikke minst støtte en tilbaketrekning selv om dette skulle bety at Norge mister støtten fra NATO-landene.

La oss rulle litt videre på disse punktene. Hva vil det si at NATO blir pulverisert?

Det vil si at NATO mister soldater, materiale og kontroll over områder.
Når NATO mister materiale som våpen, utstyr o.l. så får ekstremistene mer våpen å bruke mot våre soldater.
Når NATO mister kontroll over områder til ekstremistene så setter det våre soldater i større fare, og mer bruk av religiøst-inspirerte lover (Sharia) blir innført.
Når NATO mister soldater, som er det endelige tegnet på at NATO blir pulverisert som Langeland blir så fornøyd over, da betyr det at Norske menn og kvinner kommer hjem i kister. Det betyr at fremtiden til en person aldri blir realisert og en famile blir revet i stykker. Dette gjør Langeland storfornøyd, for NATO blir pulverisert.
Og med hver nordmann som vender hjem i kiste og blir møtt av en militær mottakelse, så våger Langeland og Sosialistisk Venstreparti å bruke disse døde soldatene i deres retorikk for å få Norge til å vende.

Nei, for å sitere en flott frue:
"I have only one thing to say: you turn if you want to; this Lady's not for turning"

men for å gå videre---

Langeland vil heller ikke ha NATO i det hele tatt. NATO som er vår bærebjelke, nei, vår grunnmur av et forsvar. I en tid hvor Russland igjen viser muskler... Langeland vil heller ha et nordisk samarbeid, men SERIØST... Har Langeland sjekket hvilke militære styrker Sverige råder over? Det er ikke stort bedre enn Norge. Vårt forsvarspolitiske samarbeid med NATO gjør at vi i større grad kan spesialisere oss, og det er derfor vi har verdens beste ( faktisk verdens beste, og ikke hva Stoltenberg mener med verdens beste) spesialsoldater i arktisk klima.

Langeland vil også forhandle med Taliban. Yep, you heard me... Taliban. The very same som holdt Bin Laden skjult og styrte Afghanistan med slik en stålhard Shariahånd at det å være kvinne nesten var straffbart alene.

og sist vil han også støtte en tilbaketrekning selv om Norge skulle være det eneste landet som foretok seg en slik tilbaketrekning. Vel, dette ville vært en enveisbillett ut av NATO, og det er jo Langelands mål, men dette er ikke diskutabel politikk som kan forandres ved neste budsjett eller valg, dette er vår sikkerhetspolitikk.

Så hva bør vi gjøre?

Jeg er enig med Langeland i en ting; det er et mål å komme seg ut. NATO og Norge generelt har fint lite å gjøre i Afghanistan nå. NATO ble satt inn pga. en krigshandling ble gjort mot USA den 11. september, og målet var Al-Quida og hovedsaklig lederne (Osama Bin Laden)
Taliban gjemte Al-Quida og var villige til å beskytte disse. Derfor gikk NATO inn for å fjerne Talibanstyret for så å ta ut Al-Quida. Problemet idag er at Al-Quida og deres ledere mest sannsynligvis har flyktet opp i de pakistanske fjellene og landsbyene der.
Det er Al-Quida som er målet, ikke å drive å hindre en borgerkrig i Afghanistan. Dersom NATO blir for lenge i Afghanistan kan NATO bli oppfattet som okkupanter, og ikke som fremmede styrker som bruker baser i landet. Dersom NATO kommer til et punkt der de blir oppfattet som okkupanter som hinder folkegrupper i landet makt (gjerne gjennom krig) så vil tilslutt det afghanske folket sette sine egne uenigheter til side for å samles mot den "felles fiende".

NATO skal gjøre jobben sammen. Alle medlemslandene gjør jobben og forlater Afghanistan samtidig, men vi bør fokusere mer på den egentlige fienden. Ikke å hindre borgerkrig, men å ta ekstremistene som gjennomførte, planla og satte i verk krigshandlinger mot et av NATOs medlemsland

torsdag 20. desember 2007

Tannhelse

Tennene våre er den eneste delen av kroppen vår som ikke blir dekket av folketrygden. For mange kan tannhelsen medføre en solid innhogg i lommeboka, og vi er ganske overlatt til oss selv når det gjelder å ta vare på tennene, og å finne egen tannlege.



og takk for det.



Folk flest tar ansvar for sine egne tenner. Ingen ønsker å miste tennene eller få en generell dårlig tannhelse som kan virke ødeleggende for livskvaliteten. Derfor pusser vi regelrett tennene, vi skyller med "skyllevæske" og bruker fluor. Vi tar ansvar, for vi vet at det vil straffe seg økonomisk og helsemessig å ikke ta ansvar.



På andre helseområder tar vi ikke samme ansvaret. Joda, selvfølgelig er det i trenden å jogge å spise sunt, men tar vi skikkelig ansvar for egen helse? Nei, det er det alt for mange som ikke gjør.

Selvsagt er det ingen som "ønsker" å bli syk, det sier jeg ikke, men det er for mange som ikke bryr seg om det skulle skje, fordi staten tar vare på oss uansett. Det finnes forebyggende tiltak som vi kan gjøre for å holde oss i form.

MEN... MEN...
Jeg ser visse komplikasjoner. Noen sykdommer kommer brutalt og urettferdig. Noen sykdommer rammer vilkårlig, og andre er arvelige. Det er "urettferdig" å bli straffet økonomisk for å bli født med et sykdomsgen, eller å være uheldig og få Parkinsons.
Men dersom du røyker og får lungekreft, eller bare spiser junk-food og får nyresvikt, spiser godteri hver dag og får sukkersyken....
Slike selvpåkostede sykdommer er det ikke rettferdig at dine medmennesker skal betale for

onsdag 19. desember 2007

Aviser, tidsskrifter etc.


Idag hadde jeg mye ledig tid mens jeg vandret i Stavanger, og da tok jeg meg tid og penger til å kjøpe noen aviser. Der i bladhjørnet la jeg merke til de forskjellige tidsskriftene, avisene, ukebladene osv.



Det fikk meg til å tenke over de rammene disse arbeider innenfor.



Ta f.eks aviser: I Norge leser vi MYE aviser. Det er mange lokalaviser rundt om i landet, og vi ligger i verdenstoppen når det gjelder aviser per innbygger. Aviser er unntatt moms, og vi har pressestøtte som subsidierer avisene VOLDSOMT.



Fagskrifter er også unntatt moms, og får også noe av den samme pressestøtten.

Men å definere et fagskrift er en merkelig ting. Ta for eksempel ukebladene "Hjemmet" og "Familien". Det ene bladet (Hjemmet) er pålagt moms, mens "Familien" er unntatt moms. Begge inneholder juleoppskrifter, hekleoppskrifter, lesespalter osv, men Familien er et kristentreligiøst magasin, og dermed får det betegnelsen "fagskrift".



Nylig så ble det også foreslått at bibliotekene skulle få en innkjøpsordning på norske fagskrifter på lik linje som det er en innkjøpsordning på norske bøker som blir utgitt. Med tanke på all den norske litteraturen som blir kjøpt inn, og som aldri leses fordi det er litterært søppel, burde denne ordningen ikke videreføres til å gjelde norske magasiner. Dette vil bare subsidiere magasinene enda mer.



Mange som arbeider innenfor fagfelt og politikk stønner ofte oppgitt over norske journalisters manglende kunnskap og/eller engasjement. Sakene de lager blir tynne og går ikke dypt i saksinnholdet eller historien bak.
En av grunnene KAN jo være at journalister driver i et yrke som har store skattefordeler (ingen moms på deres produkter) og i tillegg er sterkt subsidiert. Hvorfor skulle journalister ta seg det ekstra bryet det er å lage utfyllende saker når de like godt slipper unna med tabloide saker.



Nyheter og gode artikkler er varer som skal selges. Mange er interessert i å lese gode artikkler som øker intellektet og saksforståelsen. Men norsk journalisme er preget av journalistenes egne synspunkter og politiske preferanser. Dette kunne selvsagt lett forsvares dersom avisene hadde annonsert dette, eller gitt uttrykk for dette, men avisene gir seg ofte ut for å være "partinøytrale".



Det er ingen tvil om at f.eks TV-kanaler som Fox news har en politisk preferanse, men dette vet også seerne. Norske støtteordninger bør raskest mulig avvikles, og avisene bør spesialisere seg for å finne sin nisje i samfunnet. Dersom det skulle vise seg at det ikke er nok interesse for avisens budskap eller spesialisering, så er det ingen grunn til å holde på avisen bare for mangfoldets del.

Fantastisk sang

Av og til finner man sanger som er så fantastiske at man føler hele befolkningen bør høre disse.
Lee Greenwoods "God bless the USA" er en slik sang.

Patriotisk, vakker, avslappende, inspirerende...

http://www.youtube.com/watch?v=-Rnf7DS5YlQ

lørdag 15. desember 2007

Lovlige varer

Idag er det lørdag, og jeg har gått til innkjøp av varer som er unndratt det frie markedet, og er satt under streng regulering. Jeg har gått til innkjøp av alkohol.
Andre varer som er strengt regulert er varer som medisiner og tobakk. La oss snakke litt om dette.

Siden jeg ikke går på medisiner, eller røyker så vil jeg heller skrive mest om den varen jeg kjøper "fast" og som er alkohol.
Men for å ta det litt kort: Apotekene har monopolordninger på å selge fra det store utvalget av medisinske produkter. Dette skyldes fare for overdoseringer, rusing o.l. Det innebærer altså en viss fare for brukeren, og derfor har staten begrenset tilgangen på varen.
Når det gjelder tobakk så vet man også at dette er direkte helsefarlig, men det visste man ikke ved innførelsen av tobakk, og derfor ble dette en vare som kunne selges fritt på markedet.

Alkohol har vært med menneskeheten omtrent like lenge som prostutisjon, altså fra de første sivilisjoners tid. Og en har alltid visst effekten av bruk både i øyeblikket og på lengre sikt. Derfor har man også hatt tid til å utvikle drikkevaner og drikkekulturer. Her i Norge har vi på grunn av sterke kristne svingninger hatt en uheldig dreining i drikkekultur. Og under alkoholforbudet holdt landet på å drikke seg ihjel på hjemmebrygget.

Men også alkoholen har staten tatt kontroll over gjennom skjenkebevilgninger, skjenketider, selgetider, aldersgrenser, vinmonopol osv.
Dette har ikke ført til en mer "riktig" og sunnere drikkekultur. Den Norske "helgedrikkinga" begynner å bli kjent nedover kontigentet som selve galskapsdrikkingen.

Vi er klar over farene ved røyking, farene ved å nyte alkohol. Vi vet hvilke medisiner vi trenger, og ikke trenger. Det har vi legen til å fortelle oss. Derfor burde alle frie mennesker få lov til å kjøpe de varene de ønsket, og heller ta konsekvensene av sitt bruk.

Å gå etter bruken er for meg latterlig. Dersom alle kan kontrollere bruken sin, så er det helt greit at folk gjør som de vil med sin egen kropp. Derfor bør vi slutte med retoriske tiltak som å stenge byen tidligere, heve aldersgrensen for alkohol og sette tobakk under kjøpsdisken. La folk få kjøpe det de vil, bruke det de vil. Men vi kan som samfunn ikke tolere MISBRUK, for det går ut over oss andre.

Så dersom vi skal følge tankegangen om at bruk er ok, men ikke misbruk. Så er dette for min del også gjeldende for andre varer og tilbud. Hva disse er får være opp til leser

torsdag 13. desember 2007

Budsjettet

Idag skal budsjettet til Rennesøy vedtas i kommunestyret, og det er igjen tid for kutting og øking. Brutte løfter og innfridde løfter. Jeg er iallefall glad for at jeg holder mitt løfte og sparker igang diskusjonen om et forsøk med valgfritt sidemål i kommunen.

Ellers så ser jeg med redsel på utviklingen.... Kommunen må igjen ta opp lån for å få dekket investeringene som er "nødvendige". Rentene fra disse kan komme til å spise opp kommunens videre utvikling.
Vi bør starte å ta imot flere innspill, ønsker og gaver fra privatpersoner. Et eksempel er at en av bebyggerne i kommunen var villig til å sponse et svømmeanlegg ved Mastrahallen. Flertallet i kommunen takket nei, og begrunnet det med:
"Vi kan ikke samle all idretten på en plass, og det er ikke private som skal bestemme hvor ting skal ligge."

Vi er en kommune med store lån, og når vi blir tilbudt slike pengegaver er det galskap å si nei. HELDIGVIS tilbød han seg å være med å sponse en flerbrukshall, og kommunen var mer enn villige å ta imot pengene her.

Jeg beundrer virkelig denne mannen, slike personer bygger samfunnet, og er strålende bevis på at private er villige til å få til mye.

tirsdag 11. desember 2007

Etiske julegaver



Det ser ut som det er kommet en ny trend i anledning årets julefeiring. Flere og flere kjøper etiske julegaver til sine venner og slektinger. Alt fra rettferdig sjokolade, til en geit i Afghanistan eller et tre i Palestina.


Åh, så solidariske vi er som bruker penger på de med aller minst i verden. Så flinke vi er...

Nei, vet du hva...


Dersom DU ønsker å sende penger til en organisasjon som driver med hjelpearbeid, værsågod gjør det, og gjør det med god samvittighet. Det er nemlig det du har kjøpt deg. Du har brukt kapital for å kjøpe deg god samvittighet pga. sosialistene i dette landet prøver å gi oss dårlig samvittighet for å bo i et rikt land som Norge.


Men det er ganske fantastisk også. Det er det som er så deilig og vakkert med fri flyt av penger. Du kan bruke de på hva du vil, og hva du ønsker. Og selv om jeg ikke liker å komme med pekefingeren, så la meg si dette:


Dersom du gir bort en geit på vegne av bestemor som har tatt vare på deg når du var liten, eller gir din nevø skolegang for et barn i Niger.. Tenk da hva julen handler om....

For hvem er det som får den gode følelsen av denne gaven? Er det mottaker som får et kort der det står:
"Vi har det så bra i Norge, så din gave er et telt for mennesker i Sudan"
Eller er det kanskje du som kjøpte gaven som har den gode følelsen? Du som brukte dine penger på andre fattige, på VEGNE av andre...


Etiske gaver er bare den nye måten for radikale å fremme sine politiske saker, samtidig som de finner en "koselig" grunn for det.


Mine venner kommer ikke til å få hjertebristende kort med gode budskap, de kommer til å få dumpeditter produsert i Taiwan som er morsomme, og som viser at jeg har tenkt på DEM. Julen handler nemlig om å vise at man setter pris på sine venner og familie. Ikke å fremme egne politiske meninger.

mandag 10. desember 2007

Ideologier



Jeg kunne skrevet om Nobels fredspris som skal overrekkes Al Gore, og lederen av FNs klimapanel, men jeg er lei hele saken. Jeg kunne skrevet litt om privat eiendomsrett, og det vil jeg, men jeg fant en historisk artikkel som gjorde at jeg ble oppmerksom rundt ideologier.


De fleste vil si at når det kommer til ideologier, så er det egentlig bare to omfattende ideologier som gjør seg gjeldende for samfunnet. Dette er Liberalisme/kapitalisme og Kommunisme/Sosialisme.

Men en slik to-deling er feil. Det er en ideologi som mange mener er død; facismen.


Fasicme er et kjent uttrykk for de fleste med interesse for historie og politikk, og dessverre blir facisme misbrukt av radikale venstreorienterte og aktivister om alle standpunkt de er uenige i.

Derfor er det viktig å ta et historisk tilbakeblikk og se hva som kjennetegner facismen, og hvordan dens historie er:


Facismen som er mest kjent for oss, kom til uttrykk gjennom Mussolinis Italia og Spania under General Francisco Franco. Dette er knallgode eksempler på facisme i sin diktatoriske form. Derimot har også facismens økonomiske prinsipper blitt videreført i en "demokratisk" form. En form, eller ideologi, som har fått stor suksess over hele verden, og kanskje særlig i Europa:

Sosialdemokratiet.


Dette betyr ikke at sosialdemokratene er sammenlignbare med de diktatoriske regimene jeg har nevnt, men den økonomiske politikken sosialdemokratiet fører med seg er facismens grunnmur.
Fascismens økonomiske politikk defineres som privat eierskap med sterk statlig kontroll og reguleringer. Med andre ord, der hvor sosialistene ønsker at staten skal eie nøyer fascistene seg med å bare opprettholde kontroll.


Så da har vi tre omfattende økonomiske ideologier:


Liberalisme/Kapitalisme:



 • Markedsøkonomi

 • Fri konkurranse

 • Privat eiendomsrett

 • Frihandel

Kommunisme/Sosialisme:



 • Statlig eierskap

 • Statlig drift

 • Planøkonomi

Fascisme:



 • Sentralbank/styringsrente

 • ”Verktøyskassa”

 • Makspris/priskontroll

 • Reguleringer

 • Konsesjoner

 • Konkurranseutsetting

 • Subsidier

 • Toll

 • Avgifter


Så hva har vi i Norge idag da? Tidligere har vi blitt fortalt at vi har en blandingsøkonomi hvor stat og privat initiativ går hånd i hånd, men dette blir dessverre et glansbilde av virkeligheten. Idag vil jeg si at vi har en sterk demokratisk facisme, med skumle innslag av sosialisme, som følge av at Arbeiderpartiet ikke forkastet kommunismen før slutten av 20-tallet.


Og veien bort fra dette samfunnet innebærer kanskje at vi må bruke iallefall étt av facismens virkemidler for å bli kvitt alle sosialistpregene: Konkurranseutsetning er å foretrekke fremfor statlig monopol, men misforstå meg rett; Derifra skal veien videre bort fra sosialisme og facisme og helt frem til det liberale samfunnet med fri kapitalisme

søndag 9. desember 2007

Nypuritanismen slår til igjen!



Off, dette hørtes vanskelig ut... Nypuritanisme? Hva kan dette være?

Historisk sett var puritarnismen et utslag av den kirkelige protestantismen, og puritanerne levde etter strenge moralske regler, og så på seg selv som "de gudelige".


Nypuritanisme har ikke så veldig mye med religion å gjøre, det er mer de "strenge moralske reglene" som er viktig her. Puritanerne levde etter sine regler i sine egne samfunn og bygder, men i dagens samfunn er nypuritanismen svært gjeldende.


Nypuritanismen går ut på at alle har en mening om hvordan andre mennesker bør leve sitt liv, og hvilke regler og begrensninger som bør gjelde for disse.


Eksempler er f.eks:

Røykeloven som sier at ALLE barer, utesteder og offentlige rom skal være røykfrie. Ikke bare for å beskytte ikke-røykere, men også sende et "signal" til røykere om at røyking ikke er sosialt akseptert. (lenger)

Røykeloven skal kanskje bli omgjort til tobakkloven og gjelde for snusing også. Hvordan ikke-snusere skal bli plaget av en person som snuser har jeg aldri forstått. Det måtte vært om snuseren kastet fra seg snusen hvor som helst, og da snakker man om pøbeloppførsel, ikke "plaging".


Men det nyeste og kanskje ganske skremmende innslaget av nypuritanisme som vil begrense vår personlige frihet og ansvarsfølelse, kommer fra Trygg Trafikk og Statens Havarikommisjon som vil begrense unge kjøreres kjøring gjennom:



 • Forbud mot passasjerer i bilen.

 • Automatisk fartssperre.

 • Helt eller delvis forbud mot natt- og kveldskjøring.

 • Forbud mot å kjøre på motorvei.

Utenom at disse forslagene bare baserer seg på bedrevitenhet så vil jeg ta for meg noen "seriøse" argumenter hvis det ikke er et godt nok argument å holde på sin frihet.


For det første kan man spørre hvordan noen av disse forbudene skal opprettholdes. Automatisk fartssperre er lett å omgå ved at bilen registreres på en foresatt eller annen eldre person, og så er problemet borte.
Og politiet har ikke resursser til å kontrollere alderen på sjåfører som kjører på motorvei, og på kveldstid. Det blir rett og slett nærliggende kommunisme å måtte vise papirer (ID) hver gang man er ute å kjører på nattetid eller skal ut på motorveien.


Det som også er idiotisk med disse forslagene er hvordan de er lagt frem. Disse begrensningene skal gjelde for 18-åringer og opp til en hvis alder.
Men hva med de som tar lappen i en senere alder enn 18 år? La oss si at en person tar lappen i en alder av 30, gjør det han til en bedre sjåfør enn en ungdom som tar lappen i en alder av 18?


Overhode ikke. Idag har Norge en av verdens strengeste trafikkskoleregler for å ta lappen. I mange andre land skal det MYE mindre til for å ta lappen, men det er også forventet at man skal kjøre ansvarlig. Og de som tar lappen idag får også samme beskjeden:

"Du har nå retten til å kjøre, men du kan ikke kjøre ennå. Kjør rolig og ansvarsbevist i minst 1 år, og så begynner du å kunne kjøre bil."


Jeg håper at nypuritanismen ikke står for sterkt i Norge, og at vi slipper flere forslag fra andre mennesker om hvordan vi bør leve våre liv. Det klarer vi fint å bestemme selv.

lørdag 8. desember 2007

Årsmøte i Hordaland FpU



Har hatt fint liten tid å skrive noe meningsfylt idag. Idag har jeg nemlig brukt tiden på å delta på årsmøtet til Hordaland FpU.

Hordaland FpU må sies å være en av de mest liberale fylkeslagene i FpU, og det er virkelig en glede å høre på likesinnede med et slikt liberalt utgangspunk.


Det er ganske mange andre som også liker tanken om å redusere byråkratisamfunnet, også kjent som "velferdsstaten". De fleste liker også tanken om å fjerne begrensninger på arbeidsmarkedet.

Alle elsker tanken om et friere marked og en bedre flyt av kapital mellom mennesker, og ikke hos staten. I tillegg så har vi sett igjennom manifestet som allerede er gjennomsyret av liberalisme.
Jeg gleder meg så sinnsykt til landsmøtet i Stavanger i mars hvor vi skal prøve å få gjennom enda mer liberalisme!


Skal heller skrive om privat eiendomsrett senere... men nå må årsmøtet fortsette

fredag 7. desember 2007

Din TYV!




Jeg skal ærlig talt innrømme det; jeg er en tyv, og det er mest sannsynligvis du også.

Grunnen til at vi ikke ser på oss som tyver, er fordi vi driver med det vi tror er tyveri uten offer. Vi laster ned filmer, musikk og dataspill gratis. Vi stjeler.
Både plate, DVD- og dataspillbransjen avskyr dette, og har brukt forskjellige metoder for å prøve å bekjempe dette tyveriet.

Dataspillbransjen har laget CD-KEYS som man trenger for å installere spillene, men for en god hacker, eller nerd, så er dette ingen hindring whatsoever.
DVD-bransjen har kjørt igang sine "You wouldn't steal a car"-kampanjer, både på kino og på lovlig kjøpte DVDer. (ironisk nok)
Og sist ut i løypa er musikkbransjen med sin "Piracy kills music".

Hvorvidt disse forskjellige bransjene går konkurs er det varierte erfaringer med.
Eks: en tidligere platebutikk i Stavanger stengte ned, og på døra hang et skilt: "Vi er stengt, platebransjen er død."
Det at en selger stenger ned trenger ikke være et problem. Dersom denne selgeren ikke hadde et selgbart produkt, så var det heller ikke plass på markedet for ham. Problemet her er jo bare at selgeren hadde en salgbar vare, musikk, men kundene lastet den heller ned gratis.
Ikke bare fordi at de ikke har råd til de 30 kronene en singel kan koste, men fordi det er mye mer praktisk å bare laste ned på sin egen PC.

Så... Tyveri er blitt praktisk, og det er blitt enkelt. Gjør det, det lovlig av den grunn?
Overhode ikke. Dersom en hacker klarer å lage et program som kan lure bensinpumpene til å pumpe bensin uten at kunden må betale for den, er det dermed lovlig?
Av en eller merkelig grunn så tror mange at det er forskjell på bensin og musikk. Materiell vare og kulturell opplevelse.
Begge deler er noe som er ønsket av oss, forbrukerne, og da må vi også være villige til å betale for det. Jeg kommer nok fortsatt til å være en hykler en stund og laste ned en ny Enya-sang rett som det er, men jeg sitter ikke med god samvittighet. Det bør heller ikke du gjøre.

Til slutt så slenger jeg opp hva Gene Simmons mener om saken:

The record industry is in such a mess. I called for what it was when college kids first started download music for free -- that they were crooks. I told every record label I spoke with that they just lit the fuse to their own bomb that was going to explode from under them and put them on the street. There is nothing in me that wants to go in there and do new music. How are you going to deliver it? How are you going to get paid for it if people can just get it for free? The record industry doesn't have a fucking clue how to make money. It's only their fault for letting foxes get into the henhouse and then wondering why there's no eggs or chickens. Every little college kid, every freshly-scrubbed little kid's face should have been sued off the face of the earth. They should have taken their houses and cars and nipped it right there in the beginning. Those kids are putting 100,000 to a million people out of work. How can you pick on them? They've got freckles. That's a crook. He may as well be wearing a bandit's mask. Imagine being a new band with dreams of getting on stage and putting out your own record. Forget it. I open a store and say "Come on in and pay whatever you want." Are you on fucking crack? Do you really believe that's a business model that works? The most important part is the music. Without that, why would you care? Even the idea that you're considering giving the music away for free makes it easier to give it away for free. The only reason why gold is expensive is because we all agree that it is. There's no real use for it, except we all agree and abide by the idea that gold costs a certain amount per ounce. As soon as you give people the choice to deviate from it, you have chaos and anarchy. And that's what's going on.

Gull og Frihet er startet

Så er Gull og Frihet startet...
Den liberalistiske markedsbloggen til Kyle.


Kommer nok til å skrive litt om politiske emner som opptar meg, og særlig det som går på frihet... Både økonomisk, og sosial frihet.
Navnet "Gull og Frihet" kommer av at jeg er blitt inspirert. Akkurat nå så foregår debattene frem mot primærvalgene av presidentkandidater i USA, og jeg har funnet min favoritt. En kandidat som burde tale til alle som elsker personlig frihet, rettigheter, og økonomisk vekst, kongressmannen
Ron Paul.

Ron Paul bygger sin politikk på den amerikanske grunnloven og ønsker den mest minimalistiske staten du kunne tenke deg. Statens oppgaver skal ikke gå utover det som er nedlagt i grunnloven, og det er heldigvis ikke mange flere større oppgaver enn rettsvesen og å holde en hær som kan FORSVARE landet.

Ron Paul vil også fjerne hele inntektsskatten, fjerne "The patriot act" som har tatt bort store deler av frihetene og rettighetene til det amerikanske folk, og ikke minst vil Ron Paul snu hele utenrikspolitikken på hodet.

Jeg kommer til å gå mye dypere inn på Ron Paul og hans ideér, ikke minst hans idé om pengepolitikk som har gitt navn til denne bloggen, nemlig "gullstandarden".

men for nå så er det bare å takke Eirik for at han sparka meg igang, og så får dere høre mer libernyheter senere